Palestinska ledare skjuter upp Parisresa

De palestinska ledarna som skulle besöka president Yassir Arafat på måndagen har skjutit upp resan till sjukhuset i Frankrike. Besöket har under alla förhållanden fördröjts efter protester från Arafats hustru Suha.

Via den arabiska TV-kanalen Al-Jazeera anklagar Suha Arafat de palestinska ledarna för att vilja ta livet av Yassir Arafat. De vill komma till Paris för begrava honom levande och för att säkra arvet efter honom, säger hon.

Anklagelserna fick den palestinske premiärministern Ahmad Quray, den tillfälle PLO-ordföranden Mahmoud Abbas och utrikesministern Nabil Shaat att avbryta sin planerade resa till Paris.

Få som får besöka Arafat
Avsikten med resan var att de på plats skulle informera sig om Arafats hälsa.

Förutom sjukvårdspersonalen är det för tillfället bara hustrun Suha, ett syskonbarn till Yassir Arfat och det palestinska sändebudet i Frankrike som får besöka Arafat.

Suha Arafats anklagelser tas inte väl upp i den palestinska politiska ledningen som konstaterar att hon först nu tycks intressera sig för sin man som hon inte har besökt på flera år under hans israeliska husarrest i Ramallah på Västbanken.

– Yassir Arafat är inte Suhas privata egendom. Han tillhör hela det palestinska folket, sa en av de palestinska ministrarna på måndagen.

Reser på tisdag istället
Enligt Mohammed Dahlan, tidigare palestinsk säkerhetschef, har resan till Frankrike bara skjutits upp till tisdagen.

I israeliska media spekuleras nu att de tre palestinska ledarnas egentliga syfte med resan faktiskt var att ge klartecken för att avbryta den livsuppehållande behandlingen Arafat får på sjukhuset om han verkligen är kliniskt död, vilket israelerna hävdar.

Några nya officiella besked om hans hälsa finns inte, bara att läget fortfarande är stabilt allvarligt. Suha Arafat däremot hävdar att hennes man mår bra och att han snart är tillbaka i sitt hemland.

Christer Fridén, Amman
christer.friden@sr.se