Höga stål och oljepriser bromsar tillväxten

Konjunkturuppgången drar i år kraftigt upp tillväxten för teknikföretagen. Men nästa år bromsas uppgången av de höga stål- och oljepriserna och lägre tillväxt i framför allt USA och Asien. I år blir tillväxten för de svenska teknikföretagen 7,5 procent för att nästa år falla till 4,5 procent.

Tillväxten för tele- och elektronikföretagen blir hela 25 procent i år och 15 procent nästa år, enligt branschorganisationen Teknikföretagen.

-Nästa år faller den internationella efterfrågan och de höga prisökningarna på främst stål och olja pressar ned vinsterna och bromsar tillväxten, säger Teknikföretagens chefekonom Anders Rune.

Han räknar med att tillväxten för den svenska bilindustrin växer med 10 procent i år. Men nästa år mer än halveras tillväxttakten till 4 procent.

-Vi ser redan nu att ökningstakten i exempelvis den amerikanska bilindustrin håller på att gå ner, säger Anders Rune.

För maskin- och metallvaruindustrin väntas tillväxten öka med 2 procent i år och med lika mycket nästa år.

Trots den kraftiga tillväxten för de svenska teknikföretagen är efterfrågan på arbetskraft fortfarande låg och nästa väntas antalet anställda bara öka marginellt.

-Vi såg botten på arbetsmarknaden vid halvårsskiftet. Men produktivitetstillväxten ligger runt den långsiktiga nivån på runt 5 procent och det krävs mer än så för att vi ska få se en nettoökning av antalet anställda, säger Anders Rune.

TT