SJ går med vinst trots minskat resande

SJ gick med vinst det tredje kvartalet i år. Trots att intäkterna föll med 5 procent så sjönk kostnaderna med 10 procent, vilket är förklaringen till vinsten.

– Det beror på att vi har lyckats anpassa kostnaderna till den efterfrågan som vi har. Vi kan nu visa att vi kan tjäna pengar igen i en lågprismarknad, vilket är oerhört kvalificerat i sig, säger Jan Forsberg, vd för SJ.

Vågar du dig på att lova vinst för helåret?

– Lova ska man aldrig göra, det har jag lärt mig. Däremot kan vi säga att om inget oförutsett inträffar, som vi inte känner till idag, tror jag att vi kan visa ett positivt helår 2004, säger han.

Vinsten blev 67 miljoner kronor
SJ:s vinst blev 67 miljoner kronor för det tredje kvartalet i år. På nio månader i år har SJ gjort en vinst på 89 miljoner kronor. Jan Forsberg talar om det bästa resultatet hittills sedan nya SJ bildades 2001.

Ska man vara riktigt krass kan man kanske påstå att SJ aldrig hittills har gått med vinst. Men det är historia och nu riktas blickarna framåt.

SJ jämför sig numera med stolthet med konkurrerande transportslag som flyg och buss och bil. Punktligheten är hög och på väg uppåt, resenärerna rapporteras vara mer nöjda än förut. 

Kostnaderna sjönk med 10 procent
Trots att intäkterna föll med 5 procent sjönk kostnaderna med 10 procent, och så enkelt, eller svårt, är det att få vinst i SJ:s verksamhet.

– Det är skönt att framför allt i en sådan här marknad som är konkurrenskraftigare än någonsin kunna redovisa en vinst, säger Jan Forsberg.

Vad är det ni tjänar pengar på mest?

– Det är i stort sett på hela trafiknätet. Vi har blivit kostnadseffektivare både när det gäller fjärrtågstrafiken och regionaltågstrafiken. Priserna har sjunkit och vi kan se att allt fler reser billigare. Biljettintäkterna går ner med 5 procent men kostnaderna har gått ner 10 procent. Det är skillnaden.

Tommy Fredriksson
tommy.fredriksson@sr.se