Inga nya jobb hos teknikföretagen

Det blir inga nya jobb nästa år inom den stora sektorn teknikföretagen, som i dag har mer än 300 000 anställda. I en konjunkturrapport spår branschorganisationen Teknikföretagen att ökningen av produktionen dämpas nästa år.

Dämpningen är en följd av hårdare konkurrens från lågkostnadsländer och stora prishöjningar på råvaror.

Det är full fart för inom stora delar av fordonsindustrin. 2004 ser ut att bli ett ovanligt bra år för teknikföretagen med snabbt ökad efterfrågan.

Går bra för elektronikindustrin
Då talar vi om halva industrin där det i dag jobbar mer än 300 000 personer i företag som Ericsson och Volvo.

Ökat produktionen mest har tele- och elektronikindustrin, där produktionen i år väntas stiga med hela 25 procent jämfört med förra året.

Det som kanske är mest glädjande är att den långa trenden med allt färre jobb vände vid halvårsskiftet, företagen hade börjat nyanställa.

Hårdare konkurrens
Nu ser det lite mörkare ut på nytt. Hårdare konkurrens från lågkostnadsländer i bland annat Asien, lägre internationell efterfrågan och snabbt stigande priser på råvaror som metaller gör att de svenska företagen inte räknar med att öka produktionen lika snabbt nästa år.

Tillväxten väntas falla ordentligt, i och för sig från en mycket hög nivå ner till en mer normal nivå.

När det gäller de nya jobben, så krymper företagens behov. Högst marginellt fler jobb handlar det nu om.

– Den här utvecklingen är en bild utav att tillväxten mattas av nästa år. Det gör nog att man ska vara kanske lite försiktig att räkna in allt för mycket på sysselsättningssidan, säger Anders Rune, chefekonom på Teknikföretagen.

Sören Granath
soren.granath@sr.se