Slutbud för statligt anställda

Tjänstemannafacket ST har fått ett slutbud från Arbetsgivarverket. Budet måste accepteras eller förkastas i sin helhet.

Förhandlingarna om nya löner och villkor gäller för omkring 200 000 statligt anställda.

De största stötestenarna i förhandlingarna är, enligt ST, försämringar i trygghetsavtal och sjukpension, höjd pensionsålder för flygledare och officerare samt lönerna för anställda vid försäkringskassorna.