Polen kritiseras för sin abortpolitik

FN:s kommitté för mänskliga rättigheter kritiserar Polen för landets restriktiva abortpolitik och för att landet är dåligt informerat om underjordiska abortkliniker. Polens socialdemokratiska regering säger sig förstå kritiken och lovar bättring.

I FN-rapporten får den polska regeringen beröm för åtgärder som förbättrar kvinnans situation i samhället och för inrättandet av en ombudsman för jämlikhetsfrågor.

Där tar det positiva slut. Polen kritiseras för att fängelsestandarden inte uppfyller internationella normer, att misstänka häktas på alltför lösa grunder och att civiltjänsten är sex månader längre än värnpliktstiden.

En av Europas strängaste lagstiftningar
FN:s kommitté för mänskliga rättigheter uttrycker ”djupt oro” över den polska abortlagstiftningen, tillsammans med Irland Europas strängaste.

Rapporten påpekar att också kvinnor som har laglig rätt till abort inte alltid får medicinsk hjälp på grund av läkarnas religiositet. Den polska regeringen kritiseras också för att vara för dåligt insatt om olagliga aborter och underjordiska abortkliniker.

”Kritiken berättigad”
Polens vice premiärminister Izabela Jaruga-Nowacka säger att kritiken är berättigad men erkänner att regeringen är splittrad.

Som exempel nämner viceministern att förslaget om subvention av preventivmedel inte gick igenom. Biskop Tadeusz Pieronek avvisar dock kritiken och säger att FN-kommittén inte ska avgöra vad som är god och dålig moral.

Kjell Albin Abrahamson, Warszawa
kjell_albin.abrahamson@sr.se