Funktionshindrade ska lättare få stöd

Det ska bli lättare för personer som har omfattande funktionshinder att få stöd. Det föreslår Catherine Persson, socialdemokratisk riksdagsledamot, som på tisdagen presenterar sin utredning om lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade.

– I utredningen har vi funnit att det finns brister. Det är många som inte får det stöd de har rätt till, säger Catherine Persson.

Det är personer med omfattande funktionshinder till exempel utvecklingsstörda, eller de som har psykiska eller fysiska skador som inte beror på åldrande, som enligt Catherine Persson inte får det stöd som de borde ha.

Många har rätt att få stöd
Det är cirka 55 000 personer som har rätt till råd och stöd, men bara omkring 11 700 som får det idag.

Enligt Catherine Persson kunde den enskilde tidigare kräva att få mer insatser än vad landstinget erbjuder exempelvis när det gäller rörelseträning.

Men 1997 kom regeringsrätten med en dom som förändrade tolkningen av lagen. Sedan dess har möjligheten kraftigt minskats, enligt Catherine Persson.

Landstingen motvilliga
Under utredningsarbetet har det stått klart att landstingen inte vill att de som har omfattande funktionshinder ska få ökad rätt att kräva insatser. Landstingen vill klara av det inom den ordinarie sjukvården.

– Landstingen har en ambition att tillgodose behoven inom ramen för habilitering enligt Hälso- och sjukvårdslagen och menar att det är på så sätt man vill lösa det framöver. Min bedömning är att det inte är en möjlig lösning, säger Catherine Persson.

Förslaget innebär att gå tillbaka till hur det var före domen i regeringsrätten 1997. ”Särskilt personligt stöd” kallar Catherine Persson det för i sitt nya förslag.

Inga krav på extra pengar
Landstingen får varje år cirka 200 miljoner kronor, men använder bara en femtedel av pengarna till det de är avsedda till, säger Catherine Persson. Därför anser hon att hennes förslag skulle kunna genomföras utan några extra pengar till landstingen.

– Det skulle innebära att personer med omfattande funktionshinder har möjlighet att få sina behov prövade och i den mån man behöver kompletterande stöd så blir det möjligt. Det kan till exempel vara rörelseträning, kommunikationstärning eller liknande, säger hon.

Erik Ridderstolpe
erik.ridderstolpe@sr.se