Sju av tio Ams-utbildade får jobb

Ams klarar med råge sitt mål att sju av tio som går en arbetsmarknadsutbildning ska ha ett jobb efter 90 dagar. En förklaring är att Ams bara utbildar för bristyrken. (Ekonomiekot)

– Ja, vi är nöjda med det resultatet. Men det är klart att vi hela tiden måste fråga oss om vi har rätt utbildningar och om de svarar mot de mest efterfrågade bristyrkena. Vi är nöjda med det resultat vi gör, men det finns som alltid mer att göra och det finns delar som vi kan bli ännu bättre i, säger Ams-chefen Anders L Johansson.

Det har redan blivit betydligt bättre än på 1990-talet. Då var det bara mellan tre och fyra av tio som fick jobb efter en genomgången Ams-utbildning.

Utbildar till bristyrken
Förra året nåddes målet sju av tio och de senaste siffrorna för i år visar att det nu går ännu lite bättre. Skälet är, enligt Anders L Johansson, att Ams numera hela tiden har det här målet för ögonen och att man i stort sett bara utbildar till bristyrken, yrken där arbetsgivarna inte kan få tag på tillräckligt med utbildad arbetskraft.

Den gamla kritiken mot Ams verksamhet på 1990-talet, att det då gick minst lika bra att få jobb även utan Ams-utbildning, gäller inte idag, anser Anders L Johansson.

– Jag konstaterar att de yrkesutbildningar som vi genomför gäller yrken det råder brist. När vi har utbildat dem så får de också arbete. Därav de goda resultaten. Därför ser jag ingen risk för att detta är bortkastade pengar eller att man skulle ha fått jobb ändå.

– Det handlar ju inte bara om att ta fram jobb åt den enskilde individen utan det handlar också om att möta arbetsgivarnas efterfrågan på arbetskraft. Det är det vi gör med de här insatserna, säger han.

Utbildningen kommer att öka
Behovet av arbetsmarknadsutbildning kommer att öka ännu mer inför de stora pensionsavgångarna framöver, tror Ams-chefen. Men frågan är hur utbildningsinsatserna ska delas mellan Ams och det vanliga utbildningsväsendet.

– Ja, vi har en sådan träta med det reguljära utbildningssystemet. Vi menar att även det reguljära utbildningsväsendet borde ta betydligt större hänsyn till hur den faktiska efterfrågan ser ut på både kort och lång sikt. Det är nödvändigt för den svenska ekonomin, säger Anders L Johansson.

Johan Prane
johan.prane@sr.se