Vårdcentraler saknar rutiner för sjukskrivningar

Trots de senaste årens intensiva debatt saknar primärvården handfasta regler och handlingsplaner för sjukskrivningar. Det framgår av en pågående kontroll av 200 vårdcentraler som Socialstyrelsen gör och som Ekot har tagit del av.

Socialstyrelsen granskar vårdcentralernas principer för sjukskrivningar på uppdrag av regeringen. Hur gör man till exempel för att ge de sjuka effektiv vård och rehabilitering, hur många är sjukskrivna och varför? Frågor som dessa ställs till chefer och läkare på 200 vårdcentraler.

Kontrollen av 158 vårdcentraler är klara och Ekot har gått igenom samtliga bedömningar som Socialstyrelsen granskare har gjort.

80 procent får bakläxa
Resulatet hittills kan tyckas nedslående. 80 procent av vårdcentralerna får bakläxa av Socialstyrelsen för att de inte har några skriftliga riktlinjer för hur arbetet med sjukskrivningar ska skötas eller inte har kommit igång med sina rutiner.

Ännu värre är det med uppföljningar av vad sjukskrivningarna leder till för den enskilde och för samhället. 85 procent av vårdcentralerna ägnar sig inte alls åt uppföljningar.

– Vi har ett uppdrag att kvaliteten ska bli bättre, att det ska bli så bra som möjligt för patienten och att det ska bli rätt. Det är det vi har som utgångspunkt för den här tillsynen. Vi utgår från de regler och författningar som finns på området. Det är utifrån dem vi har gjort den här granskningen, säger Katarina Arvidsson, ansvarig för projektet på Socialstyrelsen.

Hur ska man få ner de höga sjuktalen?

– Det vet vi ju inte. Vi vet inte hur det här påverkar sjuktalen i förlängningen. Det vi tar fasta på är att det ska bli så rätt som möjligt. Vi får se om detta kan påverka kan påverka sjuktalen men det är inte det som är målet med den här tillsynen, säger Katarina Arvidson vid Socialstyrelsen.

Brita-Lena Ekström
brita-lena.ekstrom@sr.se