Världsbanken: Färre fattiga i Sydostasien

Uppdaterad 16:46
Antalet fattiga i Sydostasien har minskat kraftigt det senaste året. Det är den ekonomiska tillväxten i Kina, som är orsaken. Det visar en ny rapport från Världsbanken. (Ekonomiekot)

– Det är väldigt starka investeringar, man bygger upp kapital och man har ett hyggligt utbildningssystem. I många fall har man reformerat ekonomierna och gjort dem mer konkurenskraftiga. Man har ökat utrikeshandeln och satt press på utrikeshandeln. Det är både drivkrafter för att arbeta bättre och hårdare och tryck på omvandling och konkurrens. Det ger väldigt snabb tillväxt, säger Klas Eklund,chefekonom på SEB.

Finns de här faktorerna i andra fattiga delar i världen?

– Ja, de finns på en del håll, men det har inte gått lika bra på andra ställen. Vi har Latinamerika som har plågats av omväxlande diktaturer och plågor och vi har många länder i Afrika, som är korrumperade och har sämre utbildningssystem och inte lika mycket utrikeshandel som Asien. I det här fallet är de asiatiska tigrarna, stora som små, ett föredöme, säger Klas Eklund.

Sällan har man sett så klart samband mellan tillväxt och utveckling.

Enligt Världsbankens rapport har 40 miljoner människor kommit över fattigdomsgränsen, som den definieras i de här sammanhangen, att leva på mindre än två amerikanska dollar om dagen.

En av tre fattig
Den ekonomiska utvecklingen sker svindlande snabbt. I slutet av detta år eller under nästa år kommer antalet människor i Sydostasien, som lever under två dollar om dagen att minska till under en tredjedel av befolkningen.

För fem år sedan, 1999, levde hälften av befolkningen i regionen under tvådollarsstrecket.

– Det är alldeles självklart att om det ska bli färre fattiga i världen måste vi ha högre tillväxt. Det följer nästan av definitionen. Högre tillväxt betyder högre inkomster och högre inkomster betyder färre fattiga. Så enkelt är det. Inkomsterna ska sedan fördelas någorlunda jämt om man ska ha färre fattiga. Vad som sker nu i Asien är både att inkomsterna stiger väldigt snabbt och att ett antal människor med låga inkomster får del av det. Då blir det färre fattiga, säger Klas Eklund.

Världsbanken kopplar också den ekonomiska utvecklingen till märkvärdiga sociala och politiska framsteg.

De länder det handlar om är Kina, Indonesien, Thailand och Vietnam. Japan ingår i regionen, men räknas inte i sammanhanget.

Kina drar med sig andra
Enligt Världsbanken är det Kina, som drar med sig hela regionen.

Tillväxten i Kina har varit rekordhög flera år i rad. Även de andra länderna har tillväxtsiffror, som ligger över sju procent per år.

Sydostasien är världens centrum för tillverkning av teknik i form av mikrochips, mobiltelefoner och hemelektronik i alla dess former.

Utvecklingen kan dock brytas om de höga oljepriserna håller i sig och investeringar från västvärlden minskar, som en följd av en eventuell nedgång i konjunkturen.

2004 har varit ett märkvärdigt år i ekonomiska tillväxttermer, enligt Världsbanken.

Tommy Fredriksson
tommy.fredriksson@sr.se