Värlsbanken: Färre fattiga i Sydostasien

Antalet fattiga i Sydostasien har minskat kraftigt det senaste året. Det är den ekonomiska tillväxten i Kina, som är orsaken. Det visar en ny rapport från Världsbanken. (Ekonomiekot)

Sällan har man sett så klart samband mellan tillväxt och utveckling.

Enligt Världsbankens rapport har 40 miljoner människor kommit över fattigdomsgränsen, som den definieras i de här sammanhangen, att leva på mindre än två amerikanska dollar om dagen.

En av tre fattig
Den ekonomiska utvecklingen sker svindlande snabbt. I slutet av detta år eller under nästa år kommer antalet människor i Sydostasien, som lever under två dollar om dagen att minska till under en tredjedel av befolkningen.

För fem år sedan, 1999, levde hälften av befolkningen i regionen under tvådollarsstrecket.

Världsbanken kopplar också den ekonomiska utvecklingen till märkvärdiga sociala och politiska framsteg.

De länder det handlar om är Kina, Indonesien, Thailand och Vietnam. Japan ingår i regionen, men räknas inte i sammanhanget.

Kina drar med sig andra
Enligt Världsbanken är det Kina, som drar med sig hela regionen.

Tillväxten i Kina har varit rekordhög flera år i rad. Även de andra länderna har tillväxtsiffror, som ligger över sju procent per år.

Sydostasien är världens centrum för tillverkning av teknik i form av mikrochips, mobiltelefoner och hemelektronik i alla dess former.

Utvecklingen kan dock brytas om de höga oljepriserna håller i sig och investeringar från västvärlden minskar, som en följd av en eventuell nedgång i konjunkturen.

2004 har varit ett märkvärdigt år i ekonomiska tillväxttermer, enligt Världsbanken.

Tommy Fredriksson
tommy.fredriksson@sr.se