"Utvecklingsstörda bör slippa fängelse"

Utvecklingsstörda borde inte sitta i fängelse, tycker justitieminister Thomas Bodström. Han tycker att det vore bättre med särskilda boenden för utvecklingsstörda som begår brott och idag döms till fängelse.

– Därför att de lätt kan utnyttjas av andra. Det är frågan om de överhuvudtaget ska sitta i fängelse. Det är definitivt inte rätt miljö att vara tillsammans med andra kriminella personer, även om de har begått grova brott i sig, säger justitieminister Thomas Bodström.

Domstolarna ska undvika fängelse för utvecklingsstörda och hellre döma till exempelvis skyddstillsyn eller böter. Men vid vissa grövre bott finns inget annat alternativ, enligt Justitiedepartementet.

15 gravt utvecklingsstörda i fängelse
Enlig en uppgift skulle omkring 15 gravt utvecklingsstörda sitta i fängelse. Enligt en kartläggning som Svenska Dagbladet har gjort finns det också undersökningar som pekar på att det kan finnas många fler utvecklingsstörda i fängelse.

Kriminalvårdsstyrelsen säger projektledaren Lena Karlsson att anstalterna har svårt att hand om dem på ett bra sätt och att man hellre skulle se en annan lösning.

Förslag på särskilda boenden
Ett av förslagen som psykansvarskommittén la för två år sedan är att det skulle inrättas ett särskilt slutet boende för den här gruppen.

– Det tycker jag är en bra lösning, säger justitieminister Thomas Bodström.

Så räknar du med att lägga fram ett förslag om att man inrättar såna här särskilda slutna boenden för utvecklingsstörda?

– Ja, tillsammans med resterande delen nu kommer fram till att man kan lägga det i sin helhet eller i delar som man nu arbetar med. Det här tycker jag definitivt är en mindre komplicerad del än mycket annat i psykansvarskommitténs arbete.

När skulle det kunna komma en sådant förslag?

– Det beror ju på om vi kan eller ska, lägga hela förslaget, eller om vi kan bryta ut delar av det. Man ska inte lova några tidpunkter för det är mycket som kan hända under vägens gång.

Cecilia Strömberg
cecilia.stromberg@sr.se