Begreppet våldtäkt vidgas

Trots kritik från lagrådet förändrar regeringen inte den nya sexualbrottslagen. Det innebär att det i vissa fall kan vara fråga om våldtäkt även när en kvinna inte har sagt nej.

– Det kan ju finnas andra situationer där hon inte har möjlighet att säga nej därför att hon är så kraftigt berusad och det utnyttjas av kanske flera personer. Då ska det bedömas som våldtäkt istället för sexuellt utnyttjande. Det här är en väldigt viktig fråga utöver själva lagstiftningen när det gäller unga killar. De kan väldigt många gånger tänka att ”visst, vi kan utnyttja en tjej” men de vill absolut inte göra sig skyldiga till våldtäkt, säger justitieminister Thomas Bodström.

Begreppet våldtäkt vidgas
Den nya sexualbrottslagen innebär att en man som tvingar till sig sex med en onykter eller förståndshandikappad kvinna inte bara som idag gör sig skyldig till sexuellt utnyttjande, utan till våldtäkt. Begreppet våldtäkt vidgas alltså. Men inte så mycket som lagrådet ville.

Lagrådet kritiserade regeringen och ansåg att lagen borde anpassas till en dom i Europadomstolen, så att det ska räcka med att en kvinna inte ger sitt samtycke för att det ska innebära våldtäkt. Men så blir det inte.

Ökat skydd för barn
Thomas Bodström tolkar inte lagrådet som att det var fel på regeringens lagförslag utan bara att det var för lite analyserat.

– Det vi gör är att gå fram med det här förslaget men analysera. Därigenom har vi naturligtvis också tänkt ett varv till. Det hade vi gjort redan innan, men det framgick kanske inte med den tydlighet som man kan kräva av lagrådsremissen. Det var bakgrunden till lagrådets kritik.

Den nya lagen innebär också att skyddet för barn stärks. Om ett barn är sexuellt utnyttjat är det våldtäkt oavsett om våld eller hot har förekommit.

Edvard Unsgaard
edvard.unsgaard@sr.se