Få myndigheter har anställda med utländsk bakgrund

Statliga myndigheter är inga bra förebilder för ökad etnisk mångfald på arbetsmarknaden, visar en kartläggning, som gjorts av Integrationsverket. 

Bara 5,3 procent av de anställda på sjutton undersökta statliga myndigheter är födda utomlands, medan de i arbetsför ålder som är födda utanför Sverige utgör 14,3 procent av befokningen.

Rapporten redovisas på Dagens Nyheters debattsida.

Den visar samtidigt att nästan alla myndigheter har gjort upp handlingsplaner för hur man ska nå ökad mångfald och arbetar med alternativa rektyteringsvägar.

Rapporten överlämnas på onsdagen till regeringen.