TV 4 fällt för reklamavbrott i långfilm

TV 4 har för första gången fällts i Granskningsnämnden för reklamavbrott i en långfilm. Fällningen gäller ett avbrott i en mycket dramatisk scen i filmen Leon som sändes i december i fjol.

Att avbryta filmen just då var enligt Granskningsnämnden ett brott mot bestämmelserna i radio- och tv-lagen, som bland annat slår fast att programmens integritet och värde inte får kränkas.

Fällningen kommer samtidigt som TV 4 är mitt upp i en annan rättstvist med regissörerna Vilgot Sjöman och Claes Eriksson om reklamavbrott i deras filmer.