Bättre för svensk export

Svensk export ökar ordentligt, visar färska siffror från Statistiska centralbyrån (SCB). Värdet av den svenska varuexporten under perioden januari-augusti var 582 miljarder kronor. Det är en ökning med 9 procent jämfört med samma period i fjol.

Samtidigt ökade varuimporten under perioden med 6 procent till 464 miljarder kronor. Det ger ett positivt handelsnetto på 118 miljarder kronor för perioden, vilket ska jämföras med 97 miljarder kronor för samma period i fjol.