Sahlgrenska får dryga böter

Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg tvingas betala nära en halv miljon kronor i böter för att patientsängarna har stått för trångt. Det har länsrätten i Göteborg beslutat.

Belastningsskador bland personalen beror ofta på att de tvingas arbeta i för trånga utrymmen.

Arbetsmiljöverket hade slagit fast att det måste vara minst 80 centimeter mellan sjukhussängarna.

Tre avdelningar vid sjukhuset ställde ändå sängarna för tätt på grund av överbeläggningar.