Projekt- och timanställningar ska bort

Uppdaterad 16:00
För att komma åt problemen med att så många bara får tillfälliga anställningar så föreslår arbetslivsminister Hans Karlsson, tillsammans med vänsterpartiet och miljöpartiet, skärpningar i arbetsrätten.

Arbetsgivarna måste börja ta ansvar även för de korttidsanställdas trygghet.

– Har man bara korttidsanställningar vågar man inte ta stora lån eller sätta sig i skuld för hus, göra långa åtaganden i livet, skaffa barn till exempel. Därför är det viktigt att arbetsgivarna får ta lite större risk för att den anställde ska få lite större trygghet, säger arbetslivsminister Hans Karlsson.

Det behövs en lite bättre balans i det förhållandet än vi har haft så här långt, säger han.

Flera anställningsformer ska bort
I dag finns det flera typer av korttidsanställningar. Enligt förslaget ska de bort och istället ersättas av fri visstidsanställning.

– Arbetsgivarna får under exempelvis ett år, om det nu blir det, anställa på viss tid. Efter det året övergår det till tillsvidareanställning.

Då försvinner begrepp som projektanställning, timanställning?

– Ja, vi kommer att rensa i det. Däremot kommer vikariat naturligtvis att vara kvar, det är en form som måste finnas på arbetsmarknaden.

Allt ska räknas
Ett år hos samma arbetsgivare ska alltså ge fast anställning, men även kortare, återkommande vikariat och anställningar hos samma arbetsgivare kommer att väga tyngre när de olika anställningsformerna rensas bort och ersätts av fri visstidsanställning.

– Om vi ska gå in på detaljer så är tanken att allt ska räknas så att man vid en bortre tidpunkt kan summera och se vilka korttidsanställningar man haft. Passerar man den tidsgränsen ska man ha en tillsvidareanställning.

En arbetsgivare ska inte kunna utnyttja olika anställningsformer för att slippa den här LAS-perioden?

– Nej, just precis.

LAS-perioden, när en vikarie har jobbat så länge på ett ställe så att den får förtursrätt till en fast anställning ska också ändras, enligt förslaget.

Ny vikariekarusell?
Tanken är att en vikarie redan efter sex månader ska få förtursrätt till ett fast jobb. Idag infaller förtursrätten först efter 12 månader.

Men i vissa branscher, som till exempel mediebranschen, är det väldigt utbrett att arbetsgivarna byter vikarie precis innan förtursrätten inträder för att slippa anställa. Och här finns en farhåga både bland fack och arbetsgivare att den så kallade vikariekarusellen kommer att snurra ännu fortare.

– Det finns en risk att vikarien i stället för som nu med flera vikariat under en tid på elva månader får ett antal vikariat på fem månader i stället, säger Roine Johansson, arbetsrättschef på arbetsgivarorganisationen Tidningsutgivarna.

Arbetslivsminister Hans Karlsson menar att det är upp till mediebranschen hur den vill göra.

– Det finns för- och nackdelar men då har man ju kollektivavtalen där man kan göra förändringar och lösa sådana frågor.

Mari Forssblad
mari.forssblad@sr.se