Revisorerna frias i Skandiaskandalen

Skandias revisorer gjorde inget fel. Revisorerna frias i Skandiaskandalen. De gjorde inga fel enligt ett beslut i den statliga tillsynsmyndigheten Revisorsnämnden.

– Med nämndens beslut kan man säga att Skandiahistorien i alla fall inte är en revisorsfråga, säger Peter Strömberg som är myndighetschef.

En hel del prestige och anseende och pengar har stått på spel även i det här fallet med revisorerna i Skandiaskandalens skugga.

Revisorer i fokus
Några ur gräddan av de godkända och auktoriserade revisorerna och revisionsbolagen har ju varit inblandade och granskade och nu har de friats allihop. Skandias revisorer gjorde inget fel.

Revisorernas roll hamnade i fokus när det gäller belöningsprogrammen och affären mellan moderbolaget och livbolaget. Hur har de agerat, och borde inte revisorerna ha slagit larm när vidlyftiga bonusprogram och dyra lägenhetsrenoveringar började synas i räkenskaperna? Frågorna har ställts och anmälningar har gjorts och nu vet vi svaret.

Brister
Det fanns brister men inte tillräckligt allvarliga för att leda till kritik eller disciplinåtgärder.

Revisorsnämndens chef Peter Strömberg vill inte spekulera i vad beslutet att fria revisorerna kan få för betydelse i den vidare utredningen om eventuellt ansvar i Skandiaskandalen.

– Inte annat än att man får nämndnes uppfattning om vilken som revisorernas roll har varit till vilken hjälp det kan vara.

Sammanfattningsvis kan man säga att ni anser att fokus ska ligga någon annanstans i Skandiaffären?

– Nämnden konstaterar bara att revisorernas agerande är färdigutrett för nämndens del i alla fall.

Tommy Fredriksson
tommy.fredriksson@sr.se