Landsting och kommuner får pengar över

Landstingen och kommunerna håller på att få bättre ekonomi. Dom närmaste åren räknar kommunerna och landstinget till och med att få pengar över.

Nästa år räknar Kommun-och landstingsförbunden med att deras medlemmar ska göra ett sammanlagt överskott på fyra miljarder kronor. Det blir i så fall det bästa resultatet sedan början av nittiotalet, enligt en rapport från förbundet.

En av anledningarna till den bättre ekonomin är att kommunerna fått mer pengar från staten. En annan att den bättre konjunkturen gör att kommunernas skatteintäkter ökar.

I Blekinge vänder landstinget till exempel ett i år på fem miljoner till elva miljoner i överskott nästa år. Enligt Landstingsstyrelsens ordförande, socialdemokraten Bernth Johnson, kan landstinget nu för första gången på länge göra förbättringar i verksamheten.

Även om läget förbättras de närmaste åren varnar Kommunerna och landstingen för påfrestningar på ekonomin lite längre fram. Svenskarna lever allt längre, och år 2035 räknar kommunförbundet med att nio procent av arbetskraften kommer att behöva arbeta med att ta hand om de äldre. Motsvarande siffra idag är sex procent. Och frågan är vem som ska betala. Kommunerna kommer inte att ha råd, utan att höja skatten.

Samtidigt kommer den nya generationens pensionärer ha det bättre ställt än dagens pensionärer. Ett av kommunförbundets förslag är därför att kommunerna bara ska betala för den hemtjänst som rör vård och personligf omsorg. Pensionärerna ska själva få stå för kostnaden för saker som städning och snöskottning.

Kalle Nilsson