Systemet tappar andelar i rasande fart

Systembolagets andel av den svenska spritmarknaden fortsätter att minska. Snart är bara var tredje spritflaska köpt i det statliga monopolets butiker. Det visar en prognos från regeringens alkoholinförselutredning.

På onsdagen kom nya siffror från Systembolaget som visar att spritförsäljningen i butikerna fortsätter att rasa.

Vid årsskiftet har Systembolaget bara kvar en tredjedel av spritmarknaden i Sverige, säger alkoholforskaren Håkan Leifman, huvudsekreterare i regeringens alkoholutredning.

– Enligt de beräkningar som vi har gjort så kommer det att ligga på ungefär en tredjedel av den totala spritkonsumtionen. 2001–2002 var ungefär 50 procent av all sprit som svenskarna drack köpt på Systembolaget. 2003 var det 44 procent. I år ungefär 33 procent. Det innebär att det på ett år nästan minskat med en procentenhet per månad och det är ju väldigt stora förändringar, säger Håkan Leifman.

Lägre skatter utomlands lockar
Allt fler köper sin sprit i Tyskland, Danmark eller Finland som har betydligt lägre skatter än Sverige. I Sydsverige, som ligger närmast kontinenten, är effekten störst. Där kommer Systembolagets andel av spritmarknaden snart att vara nere i 25 procent, tror Håkan Leifman. Men även i resten av landet tappar Systembolaget snabbt marknadsandelar.

– Det är helt klart så att när privatinförseln ökar i Sydsverige så sprider sig delar av det uppåt i landet ganska snabbt, säger han.

Är det en ny utveckling?

– Vi har sett tendenser till det även under 2003 faktiskt men det går nog fortare nu, säger Håkan Leifman.

Regeringens alkoholinförselutredning, som leds av riksdagsledamoten Kent Härstedt, har föreslagit en sänkning av spritskatten med 40 procent för att locka tillbaka svenska folket till Systembolaget.

Inte hållbart i längden
Om det statliga alkoholmonopolet fortsätter att förlora marknadsandelar blir det i längden svårt att motivera varför det ska finnas kvar, tror alkoholforskaren Håkan Leifman.

– Det innebär ju att kontrollen över vad vi dricker och hur vi dricker och vem som köper och så vidare minskar alltmer. Själva legitimitetsfrågan kommer ju ännu mer i fokus då.

– Folk kommer diskutera den här frågan ännu mer: Vad ska man ha Systembolaget till om inte folk handlar där? säger Håkan Leifman, alkoholforskare och huvudsekreterare i regeringens alkoholinförselutredning.

Ola Henriksson
ola.henriksson@sr.se