Sverige kan återinföra valutakontroll

EU:s finansministrar är nu överens om ett nytt förslag för att hindra penningtvätt. Förslaget innebär anmälningsplikt för alla resande med mycket kontanter. I Sverige är det 15 år sedan kontroll av resandes valuta avskaffades.

Förslaget om utökad kontroll av kontanta medel innebär att den som reser ut eller in ur EU:s område måste anmäla om han eller hon har med sig mer än 15 000 euro, en summa som motsvarar ungefär 150 000 svenska kronor.

Förslaget innebär också att resande kan kontrolleras och förhöras av tulltjänstemän utan att det finns någon misstanke om brott. Tullen har inga sådana befogenheter i dag.

Kan få böta
Det blir också tillåtet att söka igenom den resandes bagage. Kontanter kan beslagtas. Den som inte har deklarerat pengarna han eller hon har med sig kan bötfällas. Hur höga böterna blir avgör varje land självständigt.

Den som deklarerar de pengar han eller hon har med sig kan själv välja om deklarationen görs muntligt, skriftligt eller via e-post. Den information som lämnas kan skickas till andra länder och myndigheter.

Inte skyldiga att anmäla
Sverige har i dag ingen kontroll av hur mycket kontanter svenskarna har med sig när de åker utomlands. Anmälningsplikten försvann när valutaregleringen avskaffades för 15 år sedan.

Sverige har tidigare varit mot den här typen av penningkontroll med motiveringen att sådana här ärenden ska avgöras av Sverige och inte av EU. Tidigare har också Sverige tillsammans med fyra andra länder kunnat blockera förslaget.

Utvidgningen ändrar balansen
Men när nu tio nya länder har kommit med i EU så har motståndarna till förslaget om penningkontroll blivit för få. Många av de nya EU-länderna har också sedan tidigare i sin lagstiftning gränskontroll av kontanta pengar.

EU:s finansministrar ska fatta beslut nästa vecka. Europaparlamentet måste också godkänna förslaget. 18 månader efter det att parlamentet godkänt förslaget ska det sedan börja gälla i alla EU-länder.

Herman Melzer
herman.melzer@sr.se