Masstortyr i Chile under militärjuntan

Över 35 000 människor torterades under militärregimen i Chile mellan 1973 och 1990. Det framgår av en officiell rapport som har överlämnats till Chiles president Ricardo Lagos.

Ett av de första initiativen efter demokratins återkomst till Chile 1990 var att tillsätta en sanningskommission.

Men Rettig-kommissionen, som den kom att kallas, liksom liknande kommissioner i grannländerna, försökte framför allt kartlägga vad som hänt med dem som dödats och försvunnit under åren av diktatur.

Om de som bara arresterats och torterats var det oftast tyst.

Skamkänsla
Den tystnaden bidrog inte bara till att hålla såren öppna. Den gjorde också att ett slags skamkänsla kunde tränga in i och beblanda sig med den smärta som alla torterade levde med.

När den chilenska regeringen för ett par år sedan tillsatte en kommission för att också kartlägga tortyren i landet, så handlade det inte bara om att dokumentera historien utan också om att rensa luften och kanske få såren att äntligen börja läkas.

Rapporten kommer att offentliggöras först sedan president Lagos har läst den, men en hel del är redan känt.

Förtryckets geografi
Bland annat rymmer rapporten en makaber katalog over tortyrmetoder.

Dessutom ett slags förtryckets geografi i form av en kartläggning av alla platser i hela Chile där det förekom tortyr, allt från militärförläggningar och polisstationer till hemliga fångläger.

Arméchefen, Juan Emilio Cheyre, medgav överraskande, redan för en vecka sedan, att armén var skyldig till många av de brott som beskrivs i rapporten.

Det var första gången en chilensk militär i ansvarig ställning tog på sig ansvaret för förtrycket.

Och det återstår att se om också de andra vapenslagens chefer kommer att följa hans exempel, nu när de får svart på vitt om hur fångarna behandlades på deras förläggningar.

Lars Palmgren, Santiago
lars.palmgren@sr.se