Lyckat projekt minskade sjukfrånvaron

Det går att minska sjukfrånvaron och få engagerande medarbetare med bättre hälsa. Det visar ett samarbetsprojekt mellan Karolinska Institutet och Afas arbetsmiljöprogram.

– Företagen har köpt metodiken. De verkar tycka att det här är ett bra sätt att arbeta. Metodiken är vetenskapligt kvalitetssäkrad. Vi visste redan från början att det här var bra saker att göra, säger professor Irene Jensen som har lett projektet Arbete och Hälsa. 

Projektet har också gett effekter, säger Irene Jensen.

Kartlägga hälsan
Projektet Arbete och Hälsa har varit i gång sedan år 2000 och runt 4 000 anställda i fyra företag har varit med, Södra Cell, Stora Enso, Volvo Lastvagnar och Sandvik. Projektet fortsätter med småföretag och kommuner och landsting.

Projektet går ut på att kartlägga de anställdas hälsa, livstil och arbetsmiljö. Och sedan komma med olika lösningar för att förbättra situationen.

Minskad sjukfrånvaro
Resultatet visar nu att sjukfrånvaron gått ner markant, samtidigt som produktiviteten har ökat. Men det gäller att satsa långsiktigt och att tänka på att det tar tid, säger Irene Jensen.

– Det negativa är att det går åt en del arbetstid för att jobba med det här i stället för att producera. Men satsar man på det här viset så att hälsan förbättras så ökar också produktiviteten. Man ser ett klart samband mellan detta.

Eva Stenström
eva.stenstrom@sr.se