Heckscher utsedd leda asylprocess

Rikspolischefen Sten Heckscher utsågs på torsdagen för att leda en utredning som ska förbereda och vidta åtgärder för att utlännings- och medborgarskapsärenden från den 1 januari 2006 ska behandlas på ett annat sätt än idag.

Regeringen räknar med att nästa år lämna ett förslag till riksdagen om ny instans- och processordning för utlännings- och medborgarskapsärenden och också förslag till en ny utlänningslag.

Om ett drygt år planeras Utlänningsnämnden att lägga ner.