Mugabes jordreform får stöd i domstol

Zimbabwes högsta domstol ställde sig på torsdagen bakom den kontroversiella lag från 2002 som gav president Robert Mugabe rätt att beslagta lantegendomar som ägs av vita.

En vit jordbrukare hade vänt sig till Högsta domstolen för att få lagen prövad. Han hänvisade till att ministern som lade fram lagförslaget inte svurits in på ett formellt riktigt sätt och att det skulle göra lagen ogiltig. Men Högsta domstolen avslog överklagandet.

De senaste fyra åren har Zimbabwes regering beslagtagit tusentals gårdar som ägdes av vita.

Regeringen hävdar att jordägandet måste omfördelas, men kritiker anser att det har lett till matbrist eftersom de nya ägarna saknar erfarenhet och kunskap om lantbruk.