Ringhals får öka produktionen

Statens kärnkraftinspektion, SKI, säger ja till ansökan från Ringhals kärnkraftverk om att öka effekten i två reaktorer. För att säkerhetskraven ska upprätthållas krävs dock omfattande åtgärder på kärnkraftverket.

Granskningsrapporterna från SKI är nu ute på remiss hos våra grannländer Norge och Danmark, som ska få säga sin mening om ökad produktion i Ringhals. Den planerade effekthöjningen i Ringhals beräknas ge ytterligare två terawattimmar. Det motsvarar halva reaktorn i Barsebäck 2.

En effekthöjning är en så genomgripande åtgärd att det nuvarande tillståndet inte gäller. Ringhals AB måste alltså söka nytt drifttillstånd hos regeringen.

Belastningen ökar
Granskningsrapporten går igenom all den påverkan som en höjd effekt kommer att ge. Den största höjningen sker i Ringhals 3 i två steg.

Effekthöjningen innebär att ångledningarna och turbinerna utsätts för större belastning, temperaturen kommer att förändras och därmed ökar risken för korrosion.

Det ställs högre krav på elförsörjningens kapacitet vid en nödsituation.

Strålningen ökar
Mer bränsle ger ökad neutronstrålning och radioaktiv strålning i reaktortryckkärlet ökar risken för att material i reaktorn ska degradera och bli sprött.

Förbrukningen av kärnbränsle ökar och därmed räknar man med att avfallet kommer att öka med 13 procent.

Garantier mot utsläpp
Kärnkraftinspektionen konstaterar gång på gång att säkerhetsanalyserna måste uppgraderas och instruktionerna för hur man ska hantera olika typer av problem och haverier förnyas. Det krävs garantier för att barriärerna vid eventuella störningar ska vara intakta, så att inga radioaktiva utsläpp sker.

I slutet av året lämnas SKI:s yttrande till regeringen. Preliminärt anser alltså SKI att Ringhals ska få tillstånd att öka effekten. Och regeringen, som deklarerat att kärnkraften ska avvecklas, får besluta om man ska ge tillstånd till ökad produktion.

Ingrid Gustavsson
ingrid.gustavsson@sr.se