Försvaret satsar på minröjningshundar

Samtidigt med neddragningarna inom försvaret satsas det på nya verksamheter. Ett exempel är den beredskapsgrupp med hundar som ska kunna hjälpa till att leta vapen och ammunition både i Sverige och utomlands.

Inom kort ska hela styrkan vara klar att sättas in.

Ekot var med vid en övning.

– Hunden markerar en soptunna här. Det är ingen tvekan om saken, utan det är helt klart någonting som ligger i den, säger instruktören Christer Persson.

Det tar bara några minuter för Christer Persson med hunden Atlas att söka igenom området utanför ishockeyarenan i Jönköping, sedan markerar Atlas tydligt att han hittat den vapendel som gömts i en papperskorg.

Hundarna är betydligt effektivare än vad människor kan vara, säger instruktören Mikael Ryberg.

– Vi säker av byggnader på 20 minuter kanske vi söker av en byggnad. Det kan ta dagar för ett team på kanske sex man att göra det, så att det är väldigt effektivt att söka med hund, säger han.

Många användningsområden
Övningen i Jönköping är en del av den utbildning som pågår vid försvarets ammunitions- och minröjningscentrum, Swedec, i Eksjö. Totalt 17 ekipage är nu beredda att skickas ut på uppdrag i Sverige och utomlands. Och användningsområdena är många.

– Om polisens hundar inte klarar av någon övning eller tycker att våra hundar är bättre, då skulle vi kunna hjälpa till här, om man vill det. Men först och främst ska man jobba utomlands vid checkpoints, kunna jobba och söka av byggnader med alla sökplutoner som finns utomlands, speciellt Kosovo just nu. De skriker efter hundar.

Poolen med ammunitionshundarna är ett av de nya områden som försvaret satsar på. Det betyder att medan många andra delar får spara, så har Swedec inga problem att få resurser. Behovet av den här typen av insatser växer hela tiden, menar chefen för försvarets ammunitions- och minröjningscentrum, Thore Bäckman.

– Behovet och intresset är stort både på det militära området, men också inom det civila området för på samma sätt som hundarna kan användas vid de militära förbanden, så kan de ju också användas som ett hjälpmedel och stöd både nationellt och internationellt i mer civila sammanhang. Allt ifrån att hitta vapen som polisen behöver hjälp med vid en mordutredning till att hitta minor i något land i Afrika där en bonde har behov av att få sin mark återställd så han kan bruka den. Så det finns ett väldigt stort behov av det här.

Regelbundna övningar
Hundförarna är tidigare värnpliktiga som har civila jobb, men de får ha hundarna hemma och de deltar regelbundet i övningar. Med kort varsel ska man också vara beredd att åka ut på ett internationellt uppdrag. Christer Persson som haft sin Atlas sedan i midsomras, tycker att han och hunden nu blivit ett bra team.

– Det hänger väldigt mycket på oss båda att vara samspelta, vi ska klicka som ett team. Om någon av delarna inte funkar, så kommer det inte att fungera så bra. Vi måste vara samspelta.

När du märker att din hund får napp och får tag på någonting, vad känner du själv då?

– Då börjar det ticka ganska bra i pumpen så att säga, det är spännande och kul.

Och stolthet?

– Helt klart, vi är ett team, så att så fort han hittar någonting – då stiger det, säger Christer Persson.

Daniel Rundqvist, Jönköping
daniel.rundqvist@sr.se