Vård eller fängelse är frågan för HD

Uppdaterad 16:00
Högsta domstolen avslutade på fredagen rättegången om mordet på Anna Lindh. Den fråga som ska avgöras är om Mijailo Mijailovic var så psykiskt sjuk att han inte visste vad han gjorde, eller om det var hans avsikt att döda.

– Det tenderar mer mot livstids fängelse nu än i hovrätten eftersom det finns fler sakkunnigutlåtanden som pekar i den riktningen, säger professorn i processrätt Christian Diesen som följer rättegången för Sveriges Radios räkning.

Riksåklagaren har fört målet till Högsta domstolen för att få klarare regler för när allvarliga brott ska ge vård istället för fängelse.

Fängelseförbudet ska vara ett undantag, pläderar överåklagare Nils Rekke. Det ska bara gälla när förövaren bevisligen var allvarligt psykiskt störd vid tiden för brottet.

– Det handlar om en viktig principiell fråga om vård ska vara huvudregel, som försvaret hävdar, eller om det ska vara undantag som åklagarsidan handlar om. Det finns en princip som går ut på att vid tvekan ska man välja det mildare. Å andra sidan säger Riksåklagaren att man tydligt måste visa att den tilltalade är allvarligt psykiskt störd för att han ska få vård, säger professorn i processrätt Christian Diesen.

Lyckas knappast med uppsåtet
Han tror inte att försvaret kommer att lyckas med att hävda att det inte funnits något uppsåt även om Mikael Nilsson argumenterar skickligt.

Christian Diesen hade väntat sig att Mikael Nilsson skulle fokusera mer på att argumentera för vård men han gick istället på samma linje som hans företrädare Peter Althin.

Överåklagaren vill ha livstid
Under fredagsförmiddagen höll överåklagare Nils Rekke sin slutplädering där han menade att Mijailo Mijailovic avsiktligt mördade Anna Lindh och krävde att han ska dömas till livstids fängelse.

– Mordet var sällsynt rått och brutalt och präglades av målmedvetenhet och hänsynslöshet. Han utdelade flera knivhugg och Anna Lindh var helt försvarslös, sa Nils Rekke.

– Jag kan inte finna att det finns några förmildrande omständigheter. Det har inte förekommit någon provokation, Anna Lindh och Mijailo Mijailovic kände överhuvudtaget inte varandra.

Samhällshat en del av motivet
Nils Rekke menade också att mordet hade en politisk dimension. Han talade om Mijailovics känsla av utanförskap och ansåg att hans samhällshat var en del av motivbilden, liksom Mijailovics fientliga inställning till kvinnor.

– Anna Lindh tvingades som politiker att exponera sig. Det var ingen slump att hon blev offret. Hon var en representant för det som Mijailovic ogillade, sade överåklagaren.

Men den nya försvarsadvokaten Mikael Nilsson har motsatt uppfattning. Det var en tragisk händelse utlöst av Mijalovics psykos. Åklagarna har inte kunnat bevisa att det förekommit planering och uppsåt.

– Det finns inget som motsäger att det var en impulshandling, ingen planering. Det var ett tillstånd av tvångstanke, hallucination eller röststyrning. Men det sas inte att det skulle dödas utan endast angripas, säger Mikael Nilsson i förhandlingarna i Högsta domstolen på fredagen.

Splittrad bild av Miljailovics hälsa
På torsdagen pågick förhandlingarna bakom stängda dörrar. Då uttalade sig flera experter om Mijailovic psykiska hälsa och slutsatserna kommer att ha avgörande betydelse för vilken slags påföljd han får när han döms.

Fyra av de sex experter som HD hörde inom stängda dörrar på torsdagen bedömde Mijailovic som allvarligt psykiskt störd.

– Sammantaget är det en starkt splittrad bild av Mijailovics psykiska hälsa. Jag anser att utredningen tydligt måste visa att gärningsmannen led av en allvarlig störning för att man ska kunna tillämpa den undantagsregel som gör att han kan dömas till vård, sade överåklagare Nils Rekke till TT.

De psykiatriker som haft längst kontakt med Mijailovic har båda bedömt honom som tillräckligt frisk för att kunna dömas till fängelse. Det är överläkaren Eva Marie Laurén, som gjorde den första rättspsykiatriska utredningen och överläkare Göran Fransson som vårdat Mijailovic den senaste månaden.

Rättsliga rådet ska väga tungt
Ingen av dem har sett spår av störd verklighetsuppfattning eller stark förvirring hos Mijailovic. Att han styrts av röster är bara något han påstår själv. Göran Fransson har beskrivit Mijailovic som ”manipulativ”, hävdade Nils Rekke.

HD har i en tidigare dom skrivit att om oenighet råder så ska rättsliga rådets uppfattning anses mera tillförlitligt.

Nils Rekke betonade att rättsliga rådet var oenigt i sin slutsats att Mijailovic var allvarligt psykiskt störd.

Gunilla Österlund
gunilla.osterlund@sr.se