Borgerliga kräver balans i statsbudgeten

De borgerliga partierna är upprörda över att regeringen är tvungen att låna pengar för att få ihop statens budget. Därför sätter de nu upp ett mål att statens finanser måste gå ihop.

– Det är statens finanser vi ska ha ett balanskrav på, säger Mats Odell kristdemokraternas ekonomiska talesman. Det är första gången som samtliga borgerliga partier är överens om detta. Det är väldigt viktigt inför den regeringsbildning som vi hoppas kunna göra 2006.

Idag finns målet att de offentliga finanserna ska gå med överskott, men överskottet finns idag bara i pensionssystemet. Statens budget däremot går med underskott och regeringen är därför tvungen att låna till driften av Sverige.

Krav på budgetbalans
Genom att enbart ha ett mål för hela den offentliga ekonomin, inräknat kommunerna, staten och pensionerna, tycker de borgerliga partierna att regeringen döljer att statens budget går med minus och sätter därför upp ett mål att statens budget ska vara i balans över en konjunkturcykel.

De vill också minska statsskulden från dagens 50 procent av BNP till 40 procent.

– Vi sätter upp ett mål som innebär att vi ålägger oss större restriktioner än dagens regering, säger Mikael Odenberg moderaternas ekonomiska talesman. Regeringen har tillsammans med vänsterpartiet och miljöpartiet format en utgiftskoalition. Vi kan inte tillåta oss att driva den statliga verksamheten med så stora underskott.

Ökad enighet
De fyra partierna är alltså överens om ett nytt mål, i övrigt finns få nya förslag i reservationen, men centerns Roger Tiefensee säger att när de fyra ekonomiska talesmännen nu i en arbetsgrupp ska sätta sig ner och försöka mejsla fram en gemensam politik är de mer eniga än tidigare.

– Vi är väldigt tydliga på att de skattesänkningar vi vill göra måste rikta sig mot dem som har de största behoven och vi pekar speciellt ut låginkomsttagare och det har vi inte gjort så tydligt tidigare.

Edvard Unsgaard
edvard.unsgaard@sr.se

Mari Forssblad
mari.forssblad@sr.se