Sverige går emot Danmarks energiförslag

2:12 min

Sverige vill inte stödja Danmark, som är EU:s nuvarande ordförandeland, i försöken att skapa en gemensam tvingande överenskommelse om att alla EU-länder ska minska energianvändningen med 1,5 procent per år fram till 2020.

Energiminister Anna-Karin Hatt säger att svensk energiintensiv industri, som gruvor, stål och pappersindustrin skulle skadas.

– Jag tror inte det här saboterar för Danmark. Dels har vi väldigt mycket energiintensiv industri i Sverige och vi måste ha en definition av energieffektivisering som är möjlig för dem att nå. Det viktigaste är att se till att bli mer energieffektiva men däremot inte sätta ett tak för energianvändningen.  

Danmarks energiminister Martin Lidegaard har beklagat att bland andra Sverige inte ställer upp på kravet om en gemensam tvingande överenskommelse om att EU-länderna ska energieffektivisera och spara 1,5 procent av sin energiförbrukning varje år fram till 2020. Det har EU-parlamentet tidigare i år ställt sig bakom och Danmarks regering försöker nu nå framgång i förhandlingar för att senast vid halvårsskiftet få en förnyad EU-överenskommelse. EU har redan som mål att effektivisera energianvändningen med 20 procent fram till 2020.

Naturskyddsföreningen är mycket kritisk och menar att Sverige visar upp en bakåtsträvande attityd som gör det svårare att få med andra EU-länder. Svante Axelsson är generalsekreterare för Naturskyddsföreningen.

– Om länder som Sverige inte blir konstruktiva, om inte vi hjälper till, så blir det svårt för danskarna att lyckas. Just nu är Sverige kanske en av de största motståndarna till det som danskarna vill lyckas med.

Anna Karin Hatt försvarar Sveriges ståndpunkt  och säger att regeringen står bakom EU:s målsättning. Men hon säger att beräkningar visar att  tillväxten i landet skulle skadas om tvingande krav infördes. Anna Karin Hatt vill ha andra mått på effektivisering.

– Vi ska se till att bli mer effektiva i vår energianvändning. Vi har en bit kvar innan vi kan säga att vi når målet till 2020.