Grekland uppgav fel underskott fler år än tidigare känt

Grekland har lämnat felaktiga uppgifter om landets budgetunderskott under fler år än vad som har framkommit tidigare.

En genomgång som EU:s statistikkontor Eurostat har gjort, visar att landet inte bara lämnade felaktiga siffror för år 2000, utan också för åren 1998 och 1999 – hade Grekland lämnat korrekta uppgifter om budgetunderskottet hade landet troligen inte fått gå med i valutaunionen EMU år 2001, det erfar TT.

EMU:s regler säger att budgetunderskottet får vara högst 3 procent.