Bush lovar verka för palestinsk stat

USA:s president George Bush lovade på fredagen att arbeta för att en palestinsk stat ska bli verklighet under de fyra år han har blivit omvald för, en utfästelse som kom efter ett möte med den brittiske premiärministern Tony Blair.

Blair hade rest till Washington med kravet på helhjärtat amerikanskt engagemang i Israel-Palestinakonflikten högt på dagordningen och i Storbritannien råder delade meningar om huruvida Blair fick Bush att gå långt nog och om Blair bevisade att hans kontroversiella allians med Bush ger honom verkligt inflytande i Washington.

Många vackra ord, men inga detaljer och inga konkreta planer, säger kritikerna här på Tony Blairs hemmaplan om resultatet av det första mötet mellan Blair och den omvalde George Bush.

Hårt tryck på Blair
Blair reste till Washington med ett starkt tryck på sig hemifrån att bevisa att hans lojala och djupt kontroversiella stöd för USA i Irak kan ge utdelning.

Blair ser den olösta palestinska frågan som det mest brådskande politiska problem världen har att ta itu med och britterna hade gärna velat ha mer konkreta planer framlagda på fredagen som en fredskonferens i London och utnämning av ett amerikanskt sändebud för Mellanöstern.

Det fick Blair inte men han fick en utfästelse av Bush att göra allt han kan, att ”spendera amerikanskt politiskt kapital” på att palestinierna ska få en stat och han fick också ett konkret löfte om att Bush ska försöka reparera de skadade amerikanska relationerna med Europa.

Båda löftena var viktiga för Blair att få men det verkliga testet på hans inflytande i Washington kommer efter det palestinska presidentvalet när det blir mera klart vad USA i praktiken är berett att göra.

Talas om knähund
Blairs allians med George Bush har stått honom politiskt dyrt på hemmaplan och är avskydd av stora delar av hans eget Labourparti.

Kritikerna här beskriver honom ofta som Bushs knähund och på presskonferensen i Washington på fredagen frågade en brittisk journalist Bush om det är så han ser Blair.

– Svara inte ja på den frågan, sade Blair till Bush, då blir det svårt.

Men Bush sade att Blair är sin egen man och att han själv har tur som får vara president samtidigt som just Blair är brittisk premiärminister. Det berömmet är inget Blair hemmapublik uppskattar.

Agneta Ramberg, London
agneta.ramberg@sr.se