Norge svänger om EU

Norges statsminister Kjell Magne Bondevik tror att återvalet av George Bush kan påverka Norge att gå med i EU.

Den norska statsministern som själv sedan länge är motståndare till norskt EU-medlemskap sa i Ekots Lördagsintervju att EU:s strävan efter en gemensam utrikespolitik som motvikt till USA:s kan göra det besvärligt för Norge att fortsätta stå utanför unionen.

– Vi har sett en viss tendens till att det blir större avstånd mellan Europa och USA under Bushs ledning. Det syntes tydligt i och med Irakkriget. Om den tendensen fortsätter förstärkas, om EU-länderna samordnar sig mer i frågor där de är oeniga med USA så kan vi komma i en knepig sits om vi inte är med i den samordningen, säger han.

Omprövar ställningstagare
Den norske statsministern och hans Kristelig folkeparti återfinns på nej-sidan i den norska EU-debatten.

Men Kjell Magne Bondevik har förklarat att han för närvarande tänker över sin ståndpunkt. Han har, som han uttryckt det gått in i ”tenkeboksen”.

Bondevik som kritiserar USA:s anfall på Irak trots att han är borgerlig statsminister i ett Nato-land, ser också andra skäl att tänka över EU-frågan. Han nämner bland annat östutvidgningen och den nya konstitutionen.

Norrmännen har sagt nej
Det norska folket har redan röstat nej till EU två gånger men enligt Kjell Magne Bondevik kan det bli aktuellt med en tredje folkomröstning om 3 – 4 år.

Den norske statsministern följer oroligt den svenska alkoholdebatten och han hoppas att regeringen i Stockholm inte genomför den kraftiga sänkning av spritskatten som nu diskuteras.

– Sker det i Sverige får vi en ökad press på Norge på grund av gränshandel. Vi ser att sänkningen i Finland med över 40 procent att skadorna ökar med kriminalitet och fylleri. Den finska statsministern har antytt för mig att det kan handla om en varaktig ökning på 10 – 15 procent. Det sker inte utan att man får ökade skador, säger Kjell Magne Bondevik.

Tomas Ramberg
tomas.ramberg@sr.se