Bättre skogsskydd i södra Sverige

I norra Sverige hamnar den mesta delen av den skyddsvärda skogen utanför reservat samtidigt som en betydligt högre andel skyddas i södra delarna av landet.

Nästan all skog som har höga naturvärden i södra Sverige kommer i framtiden att ligga i naturreservat eller få annat lagligt skydd de närmaste tio åren. Det visar Naturvårdsverket och Skogsstyrelsens nya plan som blir offentlig om några veckor.

I Norrbotten hamnar dock den största delen av den skyddsvärda skogen utanför reservat. En orsaken är en massiv lobbykampanj från statliga skogsbolaget Sveaskog.

Frågan om vilken skog som ska bevaras och vilken som får huggas ner har de senaste åren blivit en mycket het fråga i Sverige. Många avverkningsbeslut har följts av protester från bybor och organisationer som naturskyddsföreningen och Greenpeace.

– De har tydligen bestämt sig för att de ska avverka, det är rent maktmissbruk, de kör över folk hela tiden, sa Johnny Hallman, en av byborna i Valvträsk som i vintras protesterade mot en skogsavverkning.

Mer skog behöver skydd än det som skyddas
Riksdagen har beslutat att 320 000 hektar skog ska skyddas i naturreservat. Ytterligare 80 000 hektar ska få annat lagligt skydd.

Men flera inventeringar har visat att mängden skog med höga naturvärden, det vill säga urskog samt skogspartier som är särskilt viktiga för fortlevnaden för utrotningshotade djur och växter är nästan dubbelt så stor som den skogsmängd som riksdagen vill skydda.

Den skyddsvärda skogen är också väldigt ojämnt fördelad en tredjedel ligger i Norrbotten och Västerbotten.

Skog skyddas mer i söder
Ekot har tagit del av det senaste hittills hemliga förslaget från Skogsstyrelsens och Naturvårdsverket om vilken skog som ska skyddas.

I Skåne, Blekinge och Halland ska nästan 90 procent av skogen med höga naturvärden hamna i reservat eller få annat lagligt skydd.

Orsaken att så stor andel ska skyddas i södra Sverige är att man prioriterat skyddet av ädellövskog som det är ont om i Sverige.

I Norrbotten skyddas endast 40 procent av den skog som anses ha stora naturvärden. Det är betydligt mindre än i tidigare förslag som diskuterats. Förändringen tillkom dessutom sent i förhandlingarna.

Lyckad kampanj från Sveaskog
Orsaken sägs vara att det redan finns många naturreservat i Norrbotten, samt att en stor del av skogen är ägd av statliga skogsbolaget Sveaskog och statliga fastighetsverket.

Tanken är att Sveaskog och Fastighetsverket sedan på frivillig väg ska avstå från avverkningar. Det är också exakt vad Sveaskogs ordförande Bo Dockered har kämpat för under lång tid.

Enligt personer med god insyn i förhandlingsspelet har Sveaskogs framgångsrika lobbykampanj, där man bland annat hävdat stora naturreservat i Norrbotten hotar tusentals skogsjobb spelat en viktig roll.

Daniel Öhman
daniel.ohman@sr.se