Företagen drabbas hårt av elavbrott

De svenska företagen har blivit mer känsliga för strömavbrott. På tio år har företagens kostnader för elavbrott mer än fördubblats.

Det kan handla om stora kostnader för enskilda företag. När strömmen var borta i en halvtimme i Södertälje för ett par veckor sedan kostade det Astra Zeneca över tre miljoner kronor.

– Vattenförsörjningen stannar upp och maskinerna för tillverkningen stannar i sin tur, säger Terje Albriktsen driftsansvarig på företaget.

Avbrottet kostade miljoner
Astra Zeneca räknar med att den halvtimmens strömavbrott har kostat företaget mellan tre och fem miljoner kronor. Det har blivit allt dyrare för företagen vid ett strömavbrott. För handel- och tjänsteföretag har kostnaderna mer än fördubblats och för industrierna har kostnaderna ökat med upp till 50 procent. Det visar en undersökning som elföretagarorganisationen Svensk energi, tagit fram som Ekot har fått ta del av.

Det är framförallt datoriseringen som har gjort företagen känsligare. Astra Zeneca vet ännu inte vad som orsakade strömavbrottet i Södertälje men Terje Albriktsen säger att avbrotten har blivit vanligare.

– De senaste åren verkar det bli mer och mer frekvent att strömmen är borta i kortare perioder, två till tre gånger per år kanske, säger han.

Pekar ut avregleringen
Arbetsgivarorganisationen Svenskt näringslivs energiexpert Birgitta Resvik tror att avregleringen av elmarknaden ökar risken för att det blir fler strömavbrott i framtiden.

En rikigt kall vinterdag är marginalerna numera så små att det är svårt att snabbt ersätta elen vid ett strömavbrott, menar Birgitta Resvik, som säger att de här små marginalerna också kan kosta Sverige nya jobb de kommande åren.

– Bedömer man risken som alltför stor så är ju risken att investeringar hamnar utomlands.

Menar du att företagen blir försiktigare med att investera i Sverige om man ligger nära marginalerna?

– Ja, självklart så tas det här in som en aspekt, säger Birgitta Resvik.

Anser marginalerna är tillräckliga
Statliga Svenska kraftnät ansvarar för Sveriges elförsörjning och anläggningschefen Bo Krants håller med om att marginaler är små men han tycker ändå att de är tillräckliga.

– Det är alltid bra att ha marginaler i sin försörjning men det är ju också ett pris i den marginalen. Skälet till avregleringen var ju att vi skulle få ner elpriserna och få bort överkapacitet. I dagens läge tycker vi att vi har ett väl avstämt system med rimliga marginaler, säger Bo Krants på Svenska kraftnät.

Jessica Josefsson
jessica.josefsson@sr.se