Även småföretag flyttar utomlands

Även småföretagen flyttar verksamhet till utlandet. Men det sker i tysthet. Det är alarmerande och utflyttningen väntas öka de närmaste åren. Det här framgår av en rapport från fackförbundet Sif som presenteras på Dagens Nyheter debattsida.

Enligt rapporten har omkring 2 000 jobb försvunnit i Småland under fem år till följd av företagsflytten. Vart fjärde företag, 26 procent, har flyttat ut delar av verksamheten och något fler har nyetablerat sig utomlands.