Onyttig barnmat får mest reklam

I försöken att bromsa den ökade fetman diskuterar man nu att söka stoppa matreklam riktad mot barn. Matvaror som idag marknadsförs direkt mot barn är nästan uteslutande onyttiga, visar en granskning som Sveriges Radio Sörmland gjort. (SR Sörmland)