Vaxholm sparar på handikappade barn

Vaxholms kommun planerar kraftiga besparingar på barn med inlärningsproblem och handikapp. 13,5 miljoner kronor ska sparas nästa år och en stor del kan komma att tas från kommunens Resurscentrum för funktionshindrade barn. (Radio Stockholm)