Irans uranstopp bara tillfälligt

Irans beslut att frysa anrikningen av uran är bara tillfälligt. Det sa på måndagen en talesman för det iranska utrikesdepartementet.

FN:s atomenergiorgan, IAEA, har krävt att Iran måste avbryta all anrikning av uran - en process som också kan användas för att framställa kärnvapen.

På söndagen sa den högste ansvarige för Irans kärnprogram, Hassan Rowhani, att Iran i ett brev till IAEA förband sig att frysa anrikningen av uran.

På måndagen modifierades beskedet till att anrikningen bara kommer att frysas under den tid som Iran förhandlar med EU om sitt atomprogram.