Fler kvinnor söker friår

Det är ett stort intresse för att söka friår. Under oktober, den månad när alla kunde börja söka, har mer än 14 000 personer lämnat in ansökan om friår. Tre av fyra sökande är kvinnor, enligt Ams.

Vid årskiftet ska de första vara ute på sitt friår och den första april ska alla platser vara tillsatta så det blir en bråd tid för arbetsförmedlingarna tror, Lars Sjöström överdirektör på AMS.

– Det är en tuff uppgift att gå från noll till 12 000 på tre månader, säger han.

Fler kvinnor söker
Platserna har fördelats på länen i förhållande till antalet invånare i arbetsför ålder.

Flest ansökningar har kommit in i Västra Götalands län, men i förhållande till invånarantalet är det flest i Norrbotten, där det är 3,5 sökande till varje plats.

I hela landet är tre av fyra sökande kvinnor och en majoritet från offentlig sektor.

Beslut ska hjälpa långtidsarbetslösa
Ersättningen till den friårsledige är 85 procent av a-kassan och under ledigheten så är det en arbetslös som ska sköta jobbet.

Under en första försöksperiod så visade det sig att de som fick vikariaten var arbetslösa med ganska stark ställning på arbetsmarknaden, men nu när hela landet omfattas så har regeringen beslutat att långtidsarbetslösa, arbetshandikappade och invandrare ska prioriteras.

Det kommer att få betydelse tror Lars Sjöström på AMS.

– Det är fortfarande arbetsgivaren som avgör vem som ska anställas. Men om det är många ansökningar om friårs-ledighet så kommer det vara en prioriteringsgrund för arbetsförmedlingarna att få fram personer ur de prioriterade grupperna till friårsvikariaten.

Johan Prane
johan.prane@sr.se