Snus ökar risken för cancer

Rökfri tobak ökar risken för cancer i munnen och bukspottskörteln. Det har Världshälsorganisationens institut för cancerforskning kommit fram till. Det gäller även det svenska snuset.

– När det gäller munhålecancer talar man om en lokal cancer på precis det ställe där exponeringen finns. Men för bukspottskörtelcancer är det mer en systemeffekt och det är ju väldigt principiellt intressant. Då kan man ju tänka sig att det finns andra cancerformer som ännu inte är upptäckta, säger Anders Ahlbom på Karolinska Institutet.

Världshälsoorganisationens institut för tobaksforskning, Iarc, har gått igenom all befintlig och ny forskning kring rökfri tobak och kommit fram till att den både kan öka risken för muncancer och cancer i bukspottskörteln.

Uttalandet gäller för all rökfri tobak. Institutet jämför inte olika typer av rökfria tobaksprodukter.

Ny cancerform
Redan 1985 kom Världshälsoorganisationens institut för cancerforskning, Iarc, fram till att rökfri tobak orsakar muncancer. Vad som är helt nytt är att snus ökar risken för cancer i bukspottskörteln.

Uppgifterna kommer från en ännu inte publicerad norsk studie som visar att snusning ökar risken för cancer i bukspottskörteln med 67 procent.

Hård debatt
De senaste åren har debatten om rökfri tobak i allmänhet och det svenska snuset i synnerhet varit hård.

Tobaksindustrin och en växande grupp svenska och utländska forskare har hävdat att det skulle gagna folkhälsan om fler kunde sluta röka med hjälp av snus.

Den här grupperingen stärktes när den svenska Socialstyrelsen för två år sen sa att det inte gick att belägga vetenskapligt att snus orsakar cancer.

”En myt som sprids”
Margareta Haglund, expert på tobaksfrågor på Folkhälsoinsitutet, är glad att snusets skadeverkningar nu uppmärksammas.

– Det finns ju en spridning i samhället av en tro att snus skulle vara nästan en hälsoprodukt och inte särkilt farlig. Det är en myt som också sprids av tobaksindustrin förstås, de tjänar ju mest på det, säger hon.

Men det är knappast troligt att de nya resultateten sätter punkt för debatten om snusets framtid.

Farligare att röka
Försvararna av det svenska snuset kommer att fokusera på att det svenska snuset är mycket ofarligare än annan rökfri tobak. Jämfört med rökning är skillnaden än större anser tobaksforskaren, Lars Ramström.

– Jag kan inte se att det finns någon större anledning än förut att vara orolig för det svensak snuset. Det är värdefullt att sluta röka, även om man skulle bli långtidsanvändare av snus.

Daniel Öhman
daniel.ohman@sr.se