Borg välkomnar stämpelskatt

1:40 min

Vid EU:s finansministermöte i Köpenhamn förs diskussioner om att införa gemensamma regler för en så kallad stämpelskatt på aktier i stora företag. Anders Borg välkomnar den här idén, som förs fram som ett alternativ till det kritiserade förslaget om en ny europeisk skatt på finansiella transaktioner.

– Transaktionsskatten höjer hushållsräntorna med 20 punkter, den höjer företagsräntorna och den höjer statsräntorna, säger Anders Borg, M.

– Det är rätt uppenbart att det motverkar en återhämtning, så är det inte med en sån begränsad stämpelskatt som till exempel Storbritannien har. Det blir en begränsad effekt, man undantar bostadsobligationer, man undantar statsobligationer, man undantar företagsobligationer.

EU-kommissionen föreslog i höstas en EU-gemensam skatt på finansiella transaktioner; 0,1 procents skatt på handel med aktier och obligationer, 0,01 procent vid derivathandel.

Frankrike och en majoritet i EU-parlamentet har kraftfullt applåderat förslaget, men Anders Borg och flera av hans finansministerkollegor i EU har kritiserat skatteförslaget.

I veckan har den tyske finansministern Schäuble officiellt erkänt att EU-länderna inte kommer kunna enas om en finansiell transaktionsskatt. Schäuble tog därför med sig ett diskussionsunderlag med kompromissalternativ hit till finansministermötet i Köpenhamn.

Ett av alternativen handlar om en stämpelskatt på handel med aktier i stora företag, liknande det som redan finns i Storbritannien. Anders Borg är alltså öppen för den idén, men poängterar att det återstår en hel del diskussioner innan det kan bli ett beslut, eftersom Sverige fortfarande har en del principiella krav.

– Vi kan inte tänka oss en EU-nivåskatt på detta. Det är inte möjligt och det måste vara så att lagstiftningen handlar om koordinering så att man inte är tvingad att genomföra en sån skatt utan det måste vara en nationell skatt.