Allvarligt med hot mot FN-personal

Det svenska försvaret bekräftar att man känner till att det finns hot mot FN-soldater och deras anhöriga i Sverige.
Hoten har däremot inte ökat, enligt informationschefen Anders Hedgren.

– Vi ser allvarligt på dessa frågor och har självklart ett samarbete med polisiära myndigheter, säger Anders Hedgren.

Har ni tagit hoten på tillräckligt stort allvar?

– Det är min uppfattning att vi tar hoten både mot personal som tjänstgör utomlands och personalens anhöriga i Sverige på stort allvar, säger Anders Hedgren.

Ekot kunde på måndagsmorgonen berätta om att anhöriga till FN-soldater i Sverige hotas på grund av att deras släktingar gör FN-tjänst som poliser, militärpoliser eller FN-soldater.

Stör organiserad brottslighet
I flera av de länder dit Sverige skickar soldater hamnar den som ska upprätthålla lag och ordning på kollisionskurs med organiserad brottslighet, som utnyttjar laglösheten i de här länderna.

Det gäller framför allt i Afghanistan och i Kosovo, ställen som är kända för att vara knutpunkter i den internationella narkotikatrafiken.

Genom sina ingripanden drar svenska soldater, som på sin uniform bär ordentliga namnskyltar med förnamn och efternamn, på sig hot från den organiserade brottsligheten, som genom sina försänkningar i Sverige är i stånd att ge sig på de svenska soldaternas anhöriga hemma i Sverige.

Ser inte samband
Det här är brott, där svenska myndigheter hittills varit dåliga på att sätta civila hot i Sverige i samband med Sveriges militära närvaro i krisområden, menar Eskil Erlandsson, som är ordförande i riksdagens försvarsutskott.

Han har på sina besök hos svenska utlandsstyrkor flera gånger fått höra om hur hotad personalen känner sig.

– Anställda på de här uppdragen har talat med mig om de här sakerna och den rädsla som de känner, säger Eskil Erlandsson.

Det gäller också hot mot anhöriga i Sverige?

– Ja, säger Eskil Erlandsson.

Enligt vad Ekot erfar finns det också uppgifter om att underrättelsetjänsten tror att det finns en koppling mellan två ouppklarade mord i Skåne, där båda offren har anhöriga som har tjänstgjort i utlandsstyrkan.

Både Säpo och Skånepolisen säger dock att de inte känner till några sådana samband.

Stefan Winiger
stefan.winiger@sr.se