Tavla på Moderna kan vara stöldgods

Moderna museet har i år anklagats för att ha tagit emot en stulen tavla värd cirka 50 miljoner kronor. Ekots granskning visar att Moderna museets chef Lars Nittve har skrivit på ett kontrakt där han lovar att inte berätta hur den omdebatterade tavlan hamnade på museet.

Museiledningen har beslutat att alla handlingar om tavlans ursprung ska hållas hemliga.

Gregor Wroblewski sitter i Moderna museets styrelse, och han är mycket kritisk till Lars Nittves agerande:

– Skulle det vara så att Moderna museet befinner sig i en hälerisituation så måste det här redas ut. Det får inte gå till så på en statlig myndighet, säger han.

Bakgrunden är att en svensk författare anklagas för att ha stulit fyra närmast ovärderliga tavlor målade av den ryske kostnären Malevitj.

Den svenske författaren hjälpte på 70-talet en känd rysk konstsamlare att smuggla ut tavlorna från Sovjetunionen en tid innan konstsamlaren hade tänkt att lämna Sovjet. Men planerna ändrades och konstsamlaren blev kvar i Sovjet. Den svenske författaren behöll tavlorna.

Författaren själv säger att han fick tavlorna. Andra anser, liksom konstsamlaren, att författaren stal de fyra tavlorna, eftersom han inte skickade tillbaka dem.

”Tavlan är inte stulen”
När det i våras blev känt att författaren skänkt en av tavlorna till Moderna museet förklarade musiechefen Lars Nittve att Moderna museet inte skulle ta emot tavlan om det fanns några misstankar om att tavlan var stulen.

Men Nittve och styrelseorförande Anna-Greta Leijon ansåg efter att ha tagit del av olika handlingar att det inte fanns några skäl att tro att tavlan var stulen.

Ekot har begärt att få ta del av dokumentationen som Nittve och Leijon har läst. Men handlingarna hålls hemliga. De har aldrig förvarats på Moderna museet eftersom de då kunnat bli offentliga. I stället har de funnits på ett advokatkontor, säger museichefen Lars Nittve.

– Men om man vill försäkra sig om att inte papprena blir offentliga därför att man vill skydda andra personer, så är ju oftast advokatbyråer neutral mark, säger han.

Skrev kontrakt
Moderna museet har dessutom skrivit på ett kontrakt där man lovar att inte avslöja något om tavlans ursprung som kan skada den svenske författaren.

Inte ens styrelsen på Moderna museet får veta hur författaren kom över tavlan. Styrelseledamoten Gregor Wroblewski har flera gånger begärt att få se handlingarna.

– Nej, jag har inte fått se dem. Efter vad jag kan förstå finns de inte bland de papper jag i dag fick från Moderna museet, säger han.

”Styrelsen behöver inte se några handlingar”
Lars Nittve säger att det räcker att styrelseordföranden har läst papperna, övriga i styrelsen behöver inte se några handlingar.

– Både jag och styrelseordföranden är övertygade om att den inte är stulen.

Och då ska alla andra tro på det?

– Det är ju deras val, så att säga.

Lars Nittve gillar inte frågor om det räcker att han och styrelsens ordförande kan gå i god för att tavlan inte är stulen.

– Jag tycker att det är ganska upprörande att bli ifrågasatt som person, säger han.

Bo-Göran Bodin
bo.goran.bodin@sr.se