Vapenembargo mot Elfenbenskusten

FN:s säkerhetsråd röstade natten till tisdagen enhälligt för att införa ett omedelbart vapenembargo mot den konflikthärjade västafrikanska staten Elfenbenskusten.

FN hotar också med ytterligare sanktioner om inte regeringssidan och rebellerna upphör med våldsamheterna i landet som bland annat drivit tiotusentals människor på flykt. 

Om inte de stridande senast den 15 december fått igång fredsprocessen i det västafrikanska landet igen så väntar straffåtgärder från omvärlden. Det var nattens budskap från FN:s säkerhetsråd.

Embargo införs direkt
Med start omedelbart införs ett vapenembargo som ska gälla i 13 månader. Den direkta åtgärden kommer efter en begäran i helgen från afrikanska ledare.

Nästa steg, om inte regeringssidan och rebellerna lever upp till FN-resolutionens krav inom en månad, innebär bland annat reseförbud och frysning av tillgångar för dem som blockerar fredsförsöken och bryter mot de mänskliga rättigheterna.

Det här är alltså ett försök från säkerhetsrådet att få slut på våldsspiralen och sätta press på parterna i den konflikt som de senaste veckorna lett till en kaosartad situation med, förutom strider mellan regeringssidan och rebeller, också mellan franska fredsbevarande styrkor och regeringstrupper. Det har varit våldsamma demonstrationer och tiotusentals människor är på flykt. Merparten är lokalbefolkning som gått över gränsen till Liberia och mer uppmärksammat är att tusentals västerlänningar har flugits ut, undan oroligheterna.

Ambassadören kritisk till beslutet
Elfenbenskusten FN-ambassadör Philippe Djangone Bi sa att han tycker att sanktionsresolutionen är orättvis, framför allt för att rådet så ensidigt lyssnat till Frankrike.

– Frankrike är ju en part i konflikten, sa ambassadören upprört, även om han var medveten om att pressen att agera för att få slut på våldsamheterna även kommer från grannländerna.

I FN-huset fanns delade meningar om vapenembargot och om hotet om sanktioner kommer att få någon konkret betydelse och i så fall vilken, men en diplomat sa med en återhållen optimism att det uttalade stödet från den Afrikanska unionen åtminstone ökade chansen att resolutionen kan komma att påverka de stridande.

Anders Ask, New York
anders.ask@sr.se