Banker tvingas böta - informerade inte om avgift för överföring

Två av landets storbanker, SEB och Handelsbanken, har dömts till en miljon kronor i böter vardera, för att de inte har informerat sina kunder som lagen kräver. Det handlar om vad det kostar att föra över pengar till ett annat land i Europa.

Det är Finansinspektionen som tagit dom båda storbankerna i örat för brott mot en ny lag som började gälla från den 1 juli i år. Mitt i sommaren gjorde inspektionen en kontroll, säger avdelningschefen Erik Sears.

Inget av SEB-kontoren följde lagen, åtta av tio hos Handelsbanken gjorde det. Trots att lagen säger att kontoret ska lämna information om priset till den kund som kommer in för att göra en liten överföring till ett EES-land. Och trots att Finansinspektionen både 2002 och 2003 gjorde likadana kontroller och upptäckte samma brister och inget hände. Men den här gången blev det en anmärkning med en straffavgift på en miljon.

Nu har bankerna skärpt sig, de har lovat att snarast vidta åtgärder, som det heter, och varje kund ska få reda på vad det kostar att föra över till exempel 350 pund till Storbritannien.

Tommy Fredriksson