M backar om ersättningar till sjuka

Moderatledaren Fredrik Reinfeldt backar nu ytterligare i förslaget om sänkta ersättningsnivåer för sjuka, förtidspensionärer och arbetslösa. För att hejda kritiken vill Fredrik Reinfeldt införa undantag.

– Vi kommer att uppmuntra fler människor att komma tillbaka till arbetsmarknaden. Det är mer av arbete som säkrar välfärden. Vi är inte ute efter att jävlas med människor som upplever att de inte har någon rörelsefrihet, som inte har några valmöjligheter, säger moderatledaren.

– Kan vi på något sätt utforma tekniken och systemen så att de kan undantas så är vi beredda att titta på det. Vi är inte förälskade och benhårda när det gäller teknik, vi är förälskade och benhårda i idén om att fler ska arbeta.

Fler i arbete
När Fredrik Reinfeldt och moderaterna i våras presenterade sitt förslag om att sänka ersättningsnivåerna för sjukpenning, förtidspension och a-kassa var syftet att få fler tillbaka i arbete. Men också att visa att moderaternas ekonomiska politik är trovärdig och finansierad.

Fredrik Reinfeldt menar nu att förslaget utstått mycket kritik och därför bör ändras. Tidigare har han nämnt att sjuka människor med vissa allvarliga diagnoser som helt sätter ner arbetsförmågan kan undantas.

55+ och förtidspensionärer
Nu vill han även undanta dem över 55 år från de föreslagna sänkningarna i a-kassan. Förtidspensionärer, även unga som aldrig haft ett arbete och därför inte har några kollektivavtalsförsäkringar ska inte få lika stora sänkningar som dem som har haft ett arbete. Även bland förtidspensionärer ska det finnas en slags undantagslista.

Men Fredrik Reinfeldt ser också problem med de nu föreslagna undantagen:

– Den som tror att den svenska transfereringsstaten präglas av enkelhet och lättförståelighet har inte varit i kontakt med den ens idag.

Utbrändhet gills inte
Det går inte att säga vilka diagnoser som ska finnas med på undantagslistan, det är förtidigt. Men Fredrik Reinfeldt nämnde stroke, däremot ska inte utbrändhet finnas med.

– Huvudfrågan är: finns det någon arbetsförmåga? Ibland tycker jag att vi för snabbt och för omfattande i Sverige underkänner massvis med människor. Det handlar om nästan en och en halv miljon svenskar i dag, hävdar Fredrik Reinfeldt.

Arbetslivsminister Hans Karlsson säger i en kommentar att Fredrik Reinfeldts utspel om olika ersättningsnivåer för olika sjukdomar skapar ett godtyckligt system. Enligt Hans Karlsson är Reinfeldts förslag ett uttryck för att han blivit rädd för sin egen politik.

Mari Forssblad
mar.forssblad@sr.se