Så stora är riskerna för jordskred runt Göta älv

Mellan fyra och sex miljarder kronor skulle behöva satsas på att förebygga jordskred i Götaälvdalen anser Statens Geotekniska Institut. På tisdagen presenterade myndigheten slutresultatet av en noggrann utredning av riskerna för skred i området.

Redan i dag är rasrisken i Götaälvdalen stor och i och med klimatförändringen kommer risken att öka på grund av större regnmängder. När lerlagren infiltreras med mer vatten ökar risken för skred.

– Högriskområdena finns fördelade längs hela älven, men det finns en sträcka mellan Trollhättan och Lilla Edet som har fler områden med den högsta risknivån än övrigt, säger Bo Lind, tillförordnad generaldirektör på SGI.

SGI har delat in Götaälvdalen i tre riskklasser och i sin slutrapport presenterar myndigheten detaljerade kartor över hela Götaälvdalen där det tydligt visas vilka områden som har högst risk.

Hela området längs med Göta älv är tättbebyggt med både industrier och bostäder. Sammanlagt finns mer än 11.000 registrerade fastigheter i området och mångdubbelt fler hus och bostäder.

– Det vi har föreslagit är geotekniska åtgärder för att minska sannolikheten att det går skred, säger Bo Lind.

Bland annat kan det handla om att minska risken för erosion längs strandkanterna med hjälp av stenkross på bottnarna. Något som redan finns på många håll men som behöver förstärkas enligt SGI.

Så som situationen ser ut i dag räknar SGI med att investeringar på 4-5 miljarder kronor behövs för att minska rasrisken. För att också säkra upp för framtida förmodade ökade vattenflöden i och med klimatförändringen landar notan på 5-6 miljarder. Riskutredningen lämnades över till regeringen i dag.

Strax före jul skrev SGI:s generaldirektör Birgitta Boström på Dagens Nyheters debattsida att hon var "förvånad och bekymrad över att den globala och nationella klimatdebatten i så liten utsträckning handlar om klimatanpassning."

Men till förordnade generaldirektör Bo Lind är nöjd med responsen han fått från regeringen.

– Jag tycker att vi har fått en positiv och intresserad respons, säger han.