Kundtjänst i fokus på TeliaSoneras bolagstämma

2:53 min

På tisdagen var det bolagsstämma i svensk-finska TeliaSonera. Intresset från aktieägare att delta var ganska ljummet och den fråga som ställdes oftast var frågan om kundtjänsten.

Det började med att stämmans ordförande uppmanade deltagarna att inte ta för mycket tid med frågor om telefonräkningar. I stället skulle det helst handla om balans-och resultaträkningar. Men vad hjälpte väl det. De flesta ville ändå tala om kundtjänst, halva stämmotiden gick nog åt till det och det berodde väl på att många var både ägare och kunder.

TeliaSonera har ett starkt år bakom sig. Och  är en av landets största investerare. 17 miljarder 2011. Och bolaget verkar på en marknad som globalt har 5 miljarder abonnenter och 2 miljarder är uppkopplade på Internet. Det är den explosionsartade efterfrågan på bredband, både mobilt och fast, som driver på.

 Hotet från app-världen, där olika applikationser laddas ner i miljoner varje dag, och där operatörer som TeliaSonera inte kan ta betalt, spelades dock ner av ledningen idag. Det är inget TeliaSonera ska satsa stort på. VD Lars Nyberg sa att operatörerna ska bygga ut kapaciteten i näten. Apputvecklarna får göra sitt.